PRINCE2 wiki
Kategorier

Anbefalte oppfølgingstiltak

Anbefalte tiltak knyttet til uferdig arbeid, pågående saker og usikkerheter, samt alle andre aktiviteter som er nødvendige for å løfte produktet til neste fase i livssyklusen. Disse oppsummeres og inkluderes i faseavslutningsrapporten (for fasedelte overleveringer) og sluttrapporten.

Innhold