PRINCE2 wiki
Kategorier

Avhengighet (plan)

En avhengighet betyr at en aktivitet er avhengig av en annen. Det finnes minst to typer avhengigheter som er relevante for prosjekter: intern og ekstern.

En intern avhengighet er en avhengighet mellom to prosjektaktiviteter. I disse tilfellene har prosjektteamet kontroll over avhengigheten.

En ekstern avhengighet er en avhengighet mellom en prosjektaktivitet og en aktivitet utenfor prosjektet, der aktiviteter utenfor prosjekter utføres av personer som ikke er en del av prosjektteamet. I disse tilfellene har ikke prosjektteamet full kontroll over avhengigheten.

Innhold