PRINCE2 wiki
Kategorier

Eierstyring av prosjektet

Hensikt

Hensikten med prosessen eierstyring av prosjektet er å gjøre prosjektstyret til hovedansvarlig for prosjektets suksess gjennom å ta de viktige avgjørelsene og utøve overordnet kontroll samtidig som den daglige ledelsen av prosjektet delegeres til prosjektleder.

Mål

Målet med prosessen eierstyring av prosjektet er å sikre at:

  • det er myndighet til å initiere prosjektet
  • det er myndighet til å levere prosjektproduktet
  • ledelsesstyring og kontroll gis gjennom levetiden til prosjektet
  • prosjektet forblir levedyktig
  • virksomheten, programmet eller kunden har grensesnitt til prosjektet
  • det er myndighet til å avslutte et prosjekt
  • planer for å realisere gevinstene etter prosjektet blir ledet og gjennomgått

Sammenheng

Hensikt gir en oversikt over eierstyring av prosjektet. Prosessen eierstyring av prosjektet starter når prosessen oppstart av prosjektet er ferdig og utløses av forespørselen om å initiere et prosjekt.

Prosessen eierstyring av prosjektet dekker aktivitetene til prosjektstyret og handler ikke om de daglige aktivitetene til prosjektlederen. Prosjektstyret driver avviksledelse: det overvåker via rapporter og kontroller gjennom et lite antall beslutningspunkter. Det skal ikke være behov for andre «fremdriftsmøter» for prosjektstyret. Prosjektlederen vil informere styret om eventuelle avvikssituasjoner. Det er også viktig at myndighetsnivåene og beslutningsprosessene er klart definert.

Det må være toveis informasjonsflyt mellom prosjektstyret og virksomheten, programmet eller kunden i løpet av prosjektet. Prosjektstyret må til enhver tid sikre at prosjektet er innrettet etter strategien til virksomheten, programmet eller kunden.

Det er en nøkkelrolle for prosjektstyret å forholde seg til virksomheten, programmet eller kunden og fungere som en kommunikasjonskanal. Kravet om at prosjektstyret skal fungere som en kommunikasjonskanal, og hvordan det skal gjøres, skal dokumenteres i tilnærmingen til kommunikasjonsstyring.

Prosjektstyret skal gi et enhetlig lederskap og veiledning til prosjektlederen. Hvis prosjektstyret ikke kan gi et enhetlig synspunkt eller om uavhengige, muligens motstridende råd blir gitt, øker usikkerheten betydelig for at prosjektet mislykkes. I slike tilfeller bør prosjektlederen henvende seg til prosjekteieren for avklaring.

Prosessen eierstyring av prosjektet gir en mekanisme der prosjektstyret kan oppfylle sitt ansvar for å sikre at det er kontinuerlig forretningsmessig forankring uten å bli overbelastet med prosjektaktiviteter.

En av prosjektstyrets funksjoner er å gi uformelle råd og veiledning til prosjektleder i tillegg til formell styring. Prosjektlederen bør søke råd når det er nødvendig i løpet av prosjektet.

Innhold