PRINCE2 wiki
Kategorier

Faseavslutningsvurdering

Prosjektstyret og prosjektleder vurderer på bakgrunn av faseavslutningsrapporten om neste faseplan skal godkjennes. Vurderingen kan være formell eller uformell, basert på prosjektets størrelse og kompleksitet. Myndighet om videreføring må dokumenteres i en formell protokoll.

Innhold