PRINCE2 wiki
Kategorier

Fokus på prosjektets produkter

Prosjekter som fokuserer på hva prosjektet må produsere, er generelt mer vellykkede enn prosjekter som primært fokuserer på arbeidsaktiviteten. Dette er fordi hensikten med et prosjekt er å oppfylle interessentenes forventninger i henhold til den forretningsmessige begrunnelsen, og for å gjøre det må det være en sammenfallende forståelse av produktene som kreves og de kvalitetsforventninger man har definert for dem. Hensikten med et prosjekt kan tolkes på mange forskjellige måter, med mindre det er en uttrykt forståelse av produktene som skal produseres og kriteriene som de hver for seg vil bli godkjent etter.

I henhold til prinsippet om fokus på prosjektets produkter, krever PRINCE2 at prosjekter er resultatorienterte, og ikke arbeidsorienterte. PRINCE2 kaller disse resultatene for produkter. Et resultatorientert prosjekt beskriver prosjektproduktet før det fokuserer på aktivitetene som skal til for å produsere dem. Settet med avtalte produkter definerer arbeidsomfanget til prosjektet og gir grunnlaget for planlegging og kontroll.

Dette fokuset på prosjektets produkter:

  • sikrer at prosjektet bare utfører arbeid som direkte bidrar til leveransen av et produkt, dvs. at prosjektet ikke
    utfører mer arbeid enn nødvendig for å levere de avtalte produktene
  • bidrar til å styre ukontrollerte endringer («bevegelige mål») ved å sikre at alle endringer avtales i form av
    hvordan de vil påvirke prosjektproduktene og forretningsbegrunnelsen for prosjektet
  • reduserer usikkerheten for misfornøyde brukere og akseptansetvister ved å avtale helt fra starten hva som
    skal produseres av prosjektet

Et PRINCE2 prosjekt bruker produktbeskrivelser for å gi denne klarheten gjennom å definere hvert produkts hensikt, sammensetning, utledning, format, kvalitetskriterier og kvalitetsmetode. De gir informasjon som er bakgrunn for å definere innsatsestimater, ressurskrav, avhengigheter og tidsplaner for aktivitet. Fokus på prosjektets produkter støtter så å si alle aspekter av PRINCE2: Planlegging, ansvar, statusrapportering, kvalitet, endringskontroll, omfang, produktakseptanse og usikkerhetsstyring.

Innhold