PRINCE2 wiki
Kategorier

Fossefallsmetode

En utviklingstilnærming som er lineær og sekvensiell med definerte mål for hver fase i utviklingen. Når utviklingsfasen er ferdig, går utviklingen over til neste steg, og tidligere steg ansees som avsluttet/ tilbakelagt (analogien som beskriver vann som flommer nedover og ikke kan flomme tilbake).

Innhold