PRINCE2 wiki
Kategorier

Hendelsesdrevet ledelse

En kontroll som finner sted når en spesifikk hendelse inntreffer. Dette kan for eksempel være ved slutten av en ledelsesfase, ferdigstillelse av prosjektinitieringsdokumentasjonen eller opprettelse av en avviksrapport. Dette kan også inkludere organisasjonsmessige hendelser som kan påvirke prosjektet, som avslutningen av et regnskapsår.

Innhold