PRINCE2 wiki
Kategorier

Initieringsgodkjennelse

En melding fra prosjektstyret om å informere alle interessenter og lokasjoner om at oppstart av initieringsfasen er godkjent, og for å be om nødvendig logistisk støtte (f.eks. kommunikasjonsfasiliteter, utstyr og andre former for prosjektstøtte) til initieringsfasen.

Innhold