PRINCE2 wiki
Kategorier

Lære fra erfaring

Prosjekter involverer en midlertidig organisasjon i et begrenset tidsrom for et spesifikt forretningsformål. En vanlig egenskap er at prosjektet inneholder et element av noe unikt, slik at det ikke kan styres av eksisterende linjeledelse eller funksjonsenheter. Det er dette elementet av det unike som gjør prosjekter til en utfordring siden det midlertidige teamet kanskje ikke har erfaring med et prosjekt som ligner på det som de har tatt på seg.

Læring fra erfaring finner sted i hele PRINCE2:

 • Når et prosjekt startes Tidligere eller lignende prosjekter bør gjennomgås for å se om erfaringer fra disse
  kan gjenbrukes. Hvis prosjektet er ‘første gang’ for personene i organisasjonen, så er det enda viktigere å
  lære fra andre og prosjektet bør tenke på å søke eksterne erfaringer.
 • Etter hvert som prosjektet går fremover Prosjektet må fortsette å lære. Læring bør inkluderes i relevante
  rapporter og gjennomganger. Målet er å søke muligheter for å iverksette forbedringer gjennom hele
  prosjektets levetid.
 • Når prosjektet avsluttes Prosjektet bør videreføre erfaring. Med mindre læring gir endring, er det bare
  identifisert læring (ikke lært).

Alle som er involvert i prosjektet, har et ansvar for å søke etter erfaringer i stedet for å vente på at noen andre skal fremskaffe dem.

Innhold