PRINCE2 wiki
Kategorier

Melding om prosjektavslutning

En melding fra prosjektstyret om å informere alle interessenter og lokasjoner om at prosjektets ressurser kan brytes opp og støttetjenester, som kontorplass, utstyr og tilgang, kan avvikles. Den bør angi en dato for når kostnader ikke lenger kan allokeres til prosjektet.

Innhold