PRINCE2 wiki
Kategorier

Modenhet

Et mål på påliteligheten og effektiviteten til en prosess, funksjon, organisasjon osv. De mest modne prosessene og funksjonene samsvarer i stor grad med forretningsmessige mål og strategier, og støttes av et rammeverk for kontinuerlig forbedring.

Innhold