PRINCE2 wiki
Kategorier

Overføring (usikkerhetstiltak)

Et tiltak knyttet til en trussel der en tredjepart overtar ansvaret for deler av de økonomiske konsekvensene som følger av trusselen (f.eks. gjennom forsikring eller gjennom klausuler i en kontrakt).

Innhold