PRINCE2 wiki
Kategorier

PRINCE2s krav til kvalitetstemaet

For å følge PRINCE2 er minstekravene at prosjektet:

 • definerer kvalitetstilnærmingen. Denne tilnærmingen må minst dekke:
  • prosjekttilnærming til kvalitetskontroll
  • prosjekttilnærming til kvalitetskontroll
  • hvordan kvalitetsledelsen kommuniseres gjennom prosjektets livssyklus
  • roller og ansvar for kvalitetsledelse (PRINCE2s prinsipp om definerte roller og ansvar)
 • spesifisere eksplisitte kvalitetskriterier for produkter i produktbeskrivelsene (PRINCE2s prinsipp om fokus
  på prosjektets produkter)
 • føre oppdaterte protokoller for å dokumentere at de planlagte kvalitetsaktivitetene er utført og beskrive
  aktivitetene som er planlagt eller har blitt utført i et kvalitetsregister
 • spesifisere kundens kvalitetsforventninger og prioriterte akseptansekriterier for prosjektet
  i prosjektproduktbeskrivelsen
 • bruke erfaringer for å utføre kvalitetsplanlegging og definere kvalitetsforventninger og kvalitetskriterier
  (PRINCE2s prinsipp om å lære fra erfaringer)

PRINCE2 krever at to produkter produseres og vedlikeholdes:

 • Kvalitetstilnærming Kvalitetstilnærming beskriver kvalitetsledelsen for prosjektet.
  Dette omfatter spesifikke prosesser, prosedyrer, teknikker, standarder og ansvar som skal brukes.
 • Kvalitetsregister Et kvalitetsregister oppsummerer alle kvalitetsledelseaktivitetene som er planlagt eller har
  blitt utført, og denne informasjon anvendes også i faseavslutningsrapporter og sluttrapporten.

Kvalitetstilnærmingen skal opprettes i prosessen initiere et prosjekt, den blir deretter revidert og eventuelt oppdatert på slutten av hver ledelsesfase. Kvalitetstilnærmingen angir hvordan og når kvalitetsregisteret gjennomgås og oppdateres.

Kvalitetsregisteret er i praksis en dagbok over kvalitetsaksjoner som er planlagt og utført (for eksempel møter, gjennomganger, inspeksjoner, testing, pilotinstallasjoner, akseptanse og revisjoner). Det opprettes under prosessen initiere et prosjekt når produktene og kvalitetskontrolltiltakene defineres. Det vedlikeholdes så (på linje med oppdaterte baselineplaner) i hele prosjektet.

Når informasjon om kvalitetsaktiviteter mottas underveis i prosjektet, oppdateres kvalitetsregisteret for å vise (på en kortfattet måte) de faktiske resultatene fra kvalitetsaktivitetene. Kvalitetsregisteret gir viktig revisjons- og sikringsinformasjon siden det kobler hva som var planlagt og avtalt (i kvalitetstilnærmingen og produktbeskrivelsene), til kvalitetsaktivitetene som faktisk utføres.

Innhold