PRINCE2 wiki
Kategorier

Program

En midlertidig, fleksibel organisasjonsstruktur etablert for å koordinere, overvåke og lede implementeringen av ett sett av beslektede prosjekter og aktiviteter for å levere effekter og gevinster som understøtter organisasjonens strategiske mål. Et program vil gjerne ha en varighet på flere år

Innhold