PRINCE2 wiki
Kategorier

Prosjekteier

Personen med overordnet ansvar for å sikre at prosjektet når sine mål og leverer de forventede gevinstene. Personen skal sikre at prosjektet opprettholder forretningsfokus, at prosjektet har en klarlagt myndighet, og at arbeidet, inkludert usikkerhet, styres aktivt. Prosjekteier er leder av prosjektstyret. Han eller hun representerer kunden og er utfører med ansvar for prosjektets business case.

Innhold