PRINCE2 wiki
Kategorier

Prosjektplan

En overordnet plan som viser hovedproduktene i prosjektet, når leveranser finner sted og til hvilken kostnad. Den første prosjektplanen er utviklet som del av prosjektinitieringsdokumentasjonen. Den er revidert basert på informasjon om virkelig fremdrift. Den er et viktig styringsdokument for prosjektstyret, og den gir prosjektstyret mulighet til å måle faktisk fremdrift mot planlagt fremdrift.

Innhold