PRINCE2 wiki
Kategorier

Redusere (usikkerhetstiltak)

Et tiltak til en usikkerhet hvor proaktive handlinger iverksettes for å redusere sannsynlighet for at en usikker hendelse inntreffer ved å utføre en type kontroll, og/eller for å redusere konsekvensen dersom den skulle inntreffe.

Innhold