PRINCE2 wiki
Kategorier

Sikring

Alle systematiske tiltak som må til for å sikre at målet (f.eks. system, prosess, organisasjon, program, prosjekt, effekt, gevinst, evne, produkt, resultat eller leveranse) er tilfredsstillende. Hvorvidt målet er tilfredsstillende kan defineres subjektivt eller objektivt ut fra omstendighetene. Det er viktig at sikring er uavhengig av det som skal sikres. Se også prosjektsikring, kvalitetssikring.

Innhold