PRINCE2 wiki
Kategorier

Smidig og smidige metoder

Et generelt begrep om en samling adferder, rammeverk, konsepter og teknikker som sammen gjør det mulig for team og individer å arbeide på en smidig måte som karakteriseres av samarbeid, prioritering, iterativ og inkrementell leveranse og bruk av tidsbokser. Det finnes flere spesifikke metoder (eller rammeverk) som klassifiseres som smidige, slik som Scrum og Kanban. PRINCE2 er fullt kompatibel med en smidig arbeidsmåte

Innhold