PRINCE2 wiki
Kategorier

Tilpasset prosjektet

PRINCE2 er en universell prosjektledelsesmetode som kan brukes til å ta høyde for prosjektets miljø, størrelse,
kompleksitet, viktighet, teamgjennomføringsevne og usikkerhet, og kan brukes til alle prosjekttyper, geografier
eller kulturer. Det kan brukes på alle prosjekter fordi metoden er designet for å tilpasses hvert prosjekts
spesifikke behov og kontekst.

Hensikten med tilpasning er å sikre:

  • at prosjektledelsesmetoden som brukes, passer til prosjektet (f.eks. rette inn metoden etter
    forretningsprosessene som kan regulere og støtte prosjektet, som menneskelige ressurser, finansiering og
    innkjøp)
  • at prosjektkontroller er basert på prosjektets størrelse, kompleksitet, viktighet, teamgjennomføringsevne og
    usikkerhet (f.eks. frekvens og formalitet rundt rapporter og gjennomganger)

Tilpasning krever at prosjektstyret og prosjektleder foretar proaktive valg og beslutninger om hvordan PRINCE2
skal brukes. Ved tilpasning av PRINCE2 er det viktig å huske at effektiv prosjektledelse krever informasjon
(ikke nødvendigvis dokumenter) og avgjørelser (ikke nødvendigvis møter).

PID bør beskrive hvordan PRINCE2 har blitt tilpasset det bestemte prosjektet, slik at alle som er involvert i
prosjektet, forstår hvordan PRINCE2 skal brukes og hvordan de skal utføre sine ansvarsområder.

Hvis PRINCE2 ikke tilpasses, er det usannsynlig at prosjektledelsesinnsatsen og -tilnærmingen vil passe til
prosjektets behov. Det kan føre til «mekanisk» prosjektledelse på en ytterlighet (en metode følges
betingelsesløst) eller «heroisk» prosjektledelse på den andre ytterlighet (en metode følges ikke i det hele tatt).

Innhold