PRINCE2 wiki
Kategorier

Tiltakseier (usikkerhet)

En tilordnet eier av et usikkerhetstiltak. Enkelte tiltak kan være helt eller delvis utenfor usikkerhetseierens kontroll. Det kan da nomineres en annen som skal ta over usikkerhetstiltaket. Han eller hun må holde usikkerhetseieren oppdatert.

Innhold