PRINCE2 wiki
Kategorier

Usikkerhetstiltakskategori

Kategori for usikkerhetstiltak. For trusler kan de enkelte usikkerhetstiltakskategoriene være å unngå, redusere, overføre, dele eller akseptere eller å forbered reserveplaner. For muligheter kan de ulike usikkerhetstiltakskategoriene være å utnytte, forsterke, overføre, dele eller akseptere eller å forberede reserveplaner.

Innhold