PRINCE2 wiki
Kategorier

Usikkerhetstoleranselinje

En linje som tegnes på den oppsummerte usikkerhetsprofilen. Usikkerheter som havner over linjen, kan ikke aksepteres og må eskaleres til et høyere myndighetsnivå. I prosjekter vil prosjektlederen henvise disse usikkerhetene til prosjektstyret.

Innhold