PRINCE2 wiki
Kategorier

Fremdriftstemaet

Fremdrift er målet for resultatoppnåelse for planens målsettinger. Kontroll av fremdrift er sentralt for prosjektledelse, og sikrer at prosjektet forblir levedyktig mot sin godkjente business case. Fremdriftskontroll involverer å måle faktisk fremdrift mot ytelsesmålene for tid, kostnader, kvalitet, omfang, gevinster og usikkerhet. Denne informasjonen brukes til å ta beslutninger, for eksempel om hvorvidt man skal godkjenne en ledelsesfase eller arbeidspakke, eskalere avvik eller avslutte et prosjekt før planen, og til å igangsette nødvendige tiltak. Fremdrift kan overvåkes på arbeidspakke-, ledelsesfase- og prosjektnivå.

Av de syv PRINCE2-prinsippene er avviksledelse spesielt viktig for fremdriftstemaet. Et avvik er en situasjon der fravikelser fra avtalte toleransenivåer kan forutses.

Toleranser er den tillatte fravikelsen over og under en plans mål for kostnader og tid uten å eskalere fravikelsen til neste ledelsesnivå. Det kan også være toleranser for kvalitet, omfang, gevinster og usikkerhet.

Innhold