PRINCE2 wiki
Kategorier

Kontrollere en fase

Hensikt

Hensikten med prosessen kontrollere en fase er å tildele arbeid som skal gjøres, overvåke dette arbeidet, håndtere saker, rapportere fremdrift til prosjektstyret, og gjøre korrigerende tiltak slik at ledelsesfasen forblir innenfor toleransene.

Mål

Målet med prosessen kontrollere en fase er å sikre at:

 • oppmerksomheten er fokusert på å levere ledelsesfasens produkter. Alle bevegelser bort fra retningen og produktene som det var enighet om ved starten av ledelsesfasen, overvåkes for å unngå ukontrollerte endringer og tap av fokus
 • usikkerheter og saker holdes under kontroll
 • business case holdes under kontroll
 • de avtalte produktene for ledelsesfasen leveres i henhold til oppgitte kvalitetsstandarder, innenfor avtalt kostnad, innsats og tid, og støtter til syvende og sist oppnåelsen av de definerte gevinstene
 • prosjektledelsesteamet har fokus på leveranse innenfor de gitte toleransene

Sammenheng

Figur Hensikt gir en oversikt over kontrollere en fase.

Prosessen kontrollere en fase beskriver arbeidet prosjektlederen gjør for å styre daglige aktiviteter i ledelsesfasen. Denne prosessen brukes for alle leveransefasene i prosjektet. Mot slutten av hver ledelsesfase, unntatt for sluttfasen, vil aktiviteter innenfor prosessen lede en faseovergang oppstå.

Prosessen kontrollere en fase brukes normalt først etter at prosjektstyret har gitt tillatelse til prosjektet, men den kan også brukes i initieringsfasen, særlig for store eller komplekse prosjekter.

Arbeidspakker brukes for å definere og kontrollere arbeidet som gjøres, og setter også toleransene for teamleder(e). Hvis prosjektlederen fyller teamlederrollen, skal arbeidspakker fremdeles brukes for å definere og kontrollere arbeidet til enkeltmedlemmer i teamet som blir tildelt arbeidsoppgaver. Der dette er tilfelle, skal referanser til teamlederen som gjøres i prosessen kontrollere en fase, anses som referanser til det enkelte teammedlemmet som blir tildelt arbeidet.

Den endelige suksessen av prosjektet avhenger i stor grad av den daglige kontrollen med arbeidet som utføres. I en ledelsesfase vil dette bestå av en syklus med:

 • autorisere arbeidet som skal gjøres
 • overvåke fremdriftsinformasjon om arbeidet, inklusive godkjennelse av fullførte arbeidspakker
 • vurdere situasjonen (inklusive produktkvalitet) og utløse nye arbeidspakker
 • rapportere status
 • se etter, vurdere og håndtere saker og usikkerheter
 • gjøre alle nødvendige korrigerende tiltak

Mot slutten av den siste ledelsesfasen vil prosessen avslutte et prosjekt påkalles.

Innhold