PRINCE2 wiki
Kategorier

Kvalitetstemaet

Kvalitet handler om å påse at prosjektproduktet oppfyller de forretningsmessige forventningene og muliggjør levering av de ønskede gevinstene.

Hvis kvalitetsledelsesaktiviteter undervurderes eller sløyfes, vil det antakeligvis føre til forsinkelser, overforbruk og/eller et resultat med dårlig kvalitet. Kvalitetstemaet handler om kvalitetsmetodene og ansvaret, ikke bare for spesifikasjon, utvikling og godkjenning av prosjektproduktet, men også for ledelsen av prosjektet.

Begreper som brukes i en kvalitetssammenheng, tolkes noen ganger forskjellig eller som synonymer av forskjellige personer. Dette kan føre til misforståelser. Innenfor PRINCE2 er begrepene som brukes utledet fra ISO 9000-standardene, men spesifikt rettet mot prosjektarbeid. PRINCE2s prinsipp for fokus på prosjektets produkter er sentralt i tilnærmingen til kvalitet. PRINCE2 krever systematiske aktiviteter for å:

  • eksplisitt enes om kundens kvalitetsforventninger og akseptansekriterier for prosjektproduktet
  • identifisere produktene i prosjektet (dvs. til det nivået som prosjektet planlegger å kontrollere)
  • definere prosjektproduktet og dets komponenter i produktbeskrivelser – inklusive kvalitetskriterier som de vil bli vurdert etter, kvalitetsmetodene som skal brukes når de konstrueres, utvikles og godkjennes, og kvalitetsansvaret til de som er involvert
  • implementere og spore kvalitetsmetodene som brukes gjennom hele prosjektet
Innhold