PRINCE2 wiki
Kategorier

Kvalitetsplanlegging og -kontroll

PRINCE2 beskriver eksplisitt de to aktivitetene kvalitetsplanlegging og kvalitetskontroll.

Kvalitetsplanlegging handler om å definere prosjektproduktet og dets komponenter, samt deres respektive kvalitetskriterier, kvalitetsmetodene (inklusive innsatsen som er nødvendig for kvalitetskontroll og produktgodkjenning) og kvalitetsansvaret for de involverte. Formålet for kvalitetsplanlegging er å gi et sikkert grunnlag for:

 • innhenting av prosjektstyrets godkjenning av de overordnede kvalitetsforventningene, produktene som kreves sammen med sine tilhørende kvalitetskriterier (inklusive virksomhetsstandarder og andre standarder som må følges), metoden for å oppnå og vurdere kvaliteten og akseptansekriteriene som prosjektproduktene vil bli vurdert etter
 • kommunikasjon rundt disse beskrivelsene på en utvetydig måte slik at alle prosjektets interessenter har en felles forståelse for hva det er prosjektet vil prøve å oppnå
 • for kontroll (dvs. etablering av en effektiv baseline for prosjektets kvalitetskontroller, inklusive kvalitetstoleransene) og en sikker metode for å oppnå produkter som er egnet for formålet

Når disse sidene av planleggingen forsømmes, kan personene som er involvert i prosjektet ha motstridende
syn på:

 • omfanget av løsningen
 • hva som anses som et vellykket resultat
 • tilnærmingen som skal brukes
 • mengden arbeid som kreves
 • hvem som skal være involvert
 • hva rollene deres skal være

Kvalitetskontroll fokuserer på de operasjonelle teknikkene og aktivitetene som brukes av de som er med på
prosjektet for å:

 • kontrollere at produktene oppfyller kvalitetskriteriene (f.eks. ved hjelp av kvalitetsinspeksjoner, testing eller gjennomgang)
 • identifisere metoder for å eliminere årsaker til mangelfull ytelse (f.eks. gjennom å innføre prosessforbedringer på grunnlag av tidligere erfaringer)

Kvalitetskontroll oppnås gjennom å implementere, overvåke og registrere kvalitetsmetodene og ansvarene som er definert i kvalitetstilnærmingen og produktbeskrivelsene (og senere beskrevet i arbeidspakker).

Forholdet mellom produkter, kvalitetsplanlegging og kvalitetskontroll er oppsummert i Kvalitetstemaet

Det er viktig ikke å forveksle kvalitetssikring og prosjektsikring:

Kvalitetssikring er en planlagt og systematisk prosess som sikrer at resultatene oppfyller definerte kvalitetskriterier når de testes under kvalitetskontroll. Den utføres uavhengig av prosjektteamet. Prosessen følger relevante virksomhet-, program- eller kundestandarder og -retningslinjer.

Prosjektsikring er prosjektstyrets ansvar for å sikre at prosjektet utføres på korrekt måte. Prosjektstyremedlemmene har spesifikke fokusområder for prosjektsikring, herunder forretningssikring for prosjekteieren, brukersikring for seniorbrukere og leverandørsikring for seniorleverandører. Prosjektsikring er uavhengig av prosjektlederen, men ikke uavhengig av prosjektet.

 

Innhold