PRINCE2 wiki
Kategorier

Ledelsesfase

En ledelsesfase er den delen av prosjektet som prosjektleder leder på vegne av prosjektstyret. Prosjektstyret skal, ved fasens avslutning, vurdere fremdrift, status for prosjektplan, business case og usikkerheter samt neste faseplan for å beslutte hvorvidt prosjektet skal videreføres til neste ledelsesfase.

Innhold