PRINCE2 wiki
Kategorier

Ledelsesprodukt

Produkter som er nødvendige for å lede et prosjekt samt å styre kvalitet (for eksempel statusrapport, faseavslutningsrapport osv.). Ledelsesproduktene er de samme for alle prosjektene og brukes som beskrevet eller med relevante endringer. Det er tre typer ledelsesprodukter: baseliner, protokoller og rapporter.

Innhold