PRINCE2 wiki
Kategorier

PRINCE2s krav til endringstemaet

For å følge PRINCE2 er minstekravene at prosjektet:

 • definerer tilnærmingen til endringskontroll. Denne tilnærmingen må minst dekke:
  • hvordan saker identifiseres og styres
  • vurdering av hvorvidt identifiserte saker kan påvirke lønnsomheten til prosjektet (PRINCE2s prinsipp for
   kontinuerlig forretningsmessig forankring)
  • rollene og ansvaret for endringskontroll (PRINCE2s prinsipp for definerte roller og ansvar), inkludert en
   definert endringsansvarlig
 • definere hvordan produktbaseliner opprettes, vedlikeholdes og kontrolleres
 • vedlikeholde en form for saksregister for å registrere identifiserte saker og beslutninger i forbindelse med
  analyse, styring og gjennomgang av disse
 • sikre at prosjektsaker fanges opp, vurderes, styres og gjennomgås gjennom hele prosjektets livssyklus
 • bruke erfaringer til å bidra til videre identifisering og styring av saker (PRINCE2s prinsipp for å lære av erfaringer)

PRINCE2 krever at følgende produkter utarbeides og vedlikeholdes:

 • Saksregister Fanger opp og vedlikeholder informasjon om alle sakene som styres formelt.
 • Tilnærming til endringskontroll Identifiserer hvordan og av hvem prosjektets produkter skal kontrolleres og beskyttes.

Hvis saksregisteret ikke inneholder tilstrekkelig detalj (f.eks. for evaluering, anbefaling og beslutning for alternativer), så kan en separat saksrapport, brukes, men dette er et valgfritt ledelsesprodukt.

Prosjektkontrollen for saker og endring vil bli definert og etablert under prosessen initiere et prosjekt, deretter gjennomgått og (hvis nødvendig) oppdatert mot slutten av hver ledelsesfase i prosessen lede en faseovergang.

Innhold