PRINCE2 wiki
Kategorier

Sak

En relevant hendelse som har inntruffet, ikke var planlagt og krever styringstiltak. Det kan være en bekymring, et spørsmål, en endringsanmodning, et forslag eller et avvik fra spesifikasjon som kommer opp i løpet av et prosjekt. Prosjektsaker kan dreie seg om alt som har med prosjektet å gjøre.

Innhold