PRINCE2 wiki
Kategorier

Saksrapport

En rapport som inneholder beskrivelse, konsekvensvurdering og anbefalinger for en endringsanmodning, et avvik fra spesifikasjon eller et problem/bekymring. Den utarbeides kun for de sakene som må håndteres formelt.

Innhold