PRINCE2 wiki
Kategorier

Styringsstruktur (virksomhet)

Den kontinuerlige aktiviteten for å opprettholde et godt system for intern kontroll, som ledelsen bruker for å sikre at effektive styringssystemer, inkludert finansielle systemer for overvåkning og kontroll, er på plass for å sikre ivaretakelse av midler, inntjening og virksomhetens omdømme.

Innhold