PRINCE2 wiki
Kategorier

Teamleder

Personen som er utfører med ansvar for å produsere produktene tilordnet av prosjektleder, som definert i en arbeidspakke, med tilstrekkelig kvalitet og innenfor de tidsplaner og kostnader som prosjektstyret kan akseptere. Denne rollen rapporterer til og styres av prosjektleder. Hvis en teamleder ikke er utnevnt, vil ansvaret til teamlederrollen tilfalle prosjektleder.

Innhold