PRINCE2 wiki
Kategorier

Teamleder

Teamleders primære ansvar er å sikre produksjonen av de produktene som prosjektleder tildeler. Teamleder rapporterer til og styres av prosjektleder.

Teamlederrollen kan gis til prosjektleder eller en annen definert person. Det er mange grunner til at prosjektleder kan beslutte å utnevne andre personer til teamledere heller enn å ta på seg rollen selv. Blant disse er størrelsen på prosjektet, spesialistferdighetene eller kunnskapen som kreves for visse produkter, geografisk plassering av noen teammedlemmer og prosjektstyrets preferanser. Prosjektleder bør diskutere behovet for separate personer som teamledere med prosjektstyret, og må, om nødvendig, planlegge rollen ved starten av prosjektet under oppstart av prosjektet, eller for hver ledelsesfase i den forutgående prosessen lede en faseovergang.

Prosjektlederen bruker arbeidspakker til å fordele arbeid til teamledere eller til medlemmer av teamet. De kan brukes formelt eller uformelt, avhengig av hva prosjektet trenger. Å definere leveransene på riktig nivå vil hjelpe nye teamledere i å bli mer effektive siden det er klargjort hva som må produseres, og med definert rapporteringsfrekvens og -metode, kan tilbakemeldinger fra teamleder styres på en tydelig måte.

Hvis teamleder kommer fra leverandørorganisasjonen, kan det være en rapportlinje til en seniorleverandør. Det er viktig at alle slike koblinger er forstått for å unngå interessekonflikter og undergraving av prosjektleders myndighet.

Strukturen på prosjektledelsesteamet gjenspeiler ikke nødvendigvis linjefunksjon eller ansiennitet, men representerer roller i prosjektet. En teamleder kan for eksempel ha mer ansiennitet i virksomhet-, programeller kundeorganisasjonen enn prosjektlederen, eller kan være en ledende representant fra en ekstern leverandør. Når det gjelder prosjektet, rapporterer teamlederen til, og får instruksjoner fra, prosjektlederen.

Innhold