PRINCE2 wiki
Kategorier

Seniorleverandør

Seniorleverandøren representerer interessene til de som konstruerer, utvikler, legger til rette for, kjøper inn og produserer prosjektproduktet.

Denne rollen er hovedansvarlig for kvaliteten på produktene som leveres av leverandøren(e) og er utfører for prosjektets tekniske integritet. Denne rollen vil inkludere å skaffe leverandørressurser til prosjektet og sikre at forslag for å konstruere og utvikle produktene er gjennomførbare og realistiske.

I mange tilfeller representerer seniorleverandøren også interessene hos de som vil vedlikeholde spesialistproduktene i prosjektet etter avslutning (f.eks. teknisk vedlikehold og støtte). Unntak til dette forekommer imidlertid, (f.eks. når vedlikeholdstjenestene er levert av kundeorganisasjonen, f.eks. en intern IT-avdeling, eller er utkontraktert til en annen leverandør). I så tilfelle er det mer sannsynlig at drifts- og vedlikeholdsinteressene representeres av en seniorbruker. Faktisk er distinksjonen ikke særlig viktig, det som betyr noe er at drifts-, service- og støtteinteressene er riktig representert fra starten.

Om nødvendig kan mer enn en person være nødvendig for å representere leverandørene.

Innhold