PRINCE2 wiki
Kategorier

Tidsboks

En avgrenset tidsperiode der det arbeides for å oppnå et mål. Tidsfristen bør ikke forskyves, da metoden for å styre en tidsboks er å prioritere arbeidet innenfor tidsboksen. Mindre tidsbokser vil bestå av noen dager eller uker (f.eks. en sprint). Større tidsbokser fungerer som en samling tidsbokser som inneholder mindre tidsbokser (f.eks. faser).

Forrige Tema
Neste Tidsdreven styring
Innhold