PRINCE2 wiki
Kategorier

Tidsboks

En avgrenset tidsperiode der det arbeides for å oppnå et mål. Tidsfristen bør ikke forskyves, da metoden for å styre en tidsboks er å prioritere arbeidet innenfor tidsboksen. Mindre tidsbokser vil bestå av noen dager eller uker (f.eks. en sprint). Større tidsbokser fungerer som en samling tidsbokser som inneholder mindre tidsbokser (f.eks. faser).

Innhold