PRINCE2 wiki
Kategorier

Tidsdreven styring

Periodisk styring med formål om å gi høyere myndighet mulighet til å overvåke fremdriften (f.eks. en kontroll som gjennomføres annenhver uke). PRINCE2 har to tidsdrevne fremdriftsrapporter: sjekkpunktsrapport og statusrapport.

Innhold