PRINCE2 wiki
Kategorier

Tidsplan

En grafisk presentasjon av en plan (for eksempel et Gantt-diagram) som beskriver sekvensen av oppgaver som sammen med ressurstildelinger, leverer planen. I PRINCE2 dokumenteres prosjektaktiviteter kun i tidsplaner tilknyttet en prosjektplan, faseplan eller teamplan. Tiltak som delegeres gjennom daglig oppfølging kan dokumenteres i relevante prosjektlogger/registre (dvs. usikkerhetsregister, daglig logg, saksregister eller kvalitetsregister) dersom ikke arbeidet er for omfattende.

Innhold