PRINCE2 wiki
Kategorier

Endringsansvarlig

En vurdering ved prosjektinitiering bør være hvem som har tillatelse til å autorisere endringsanmodninger eller avvik fra spesifikasjonene. Det er prosjektstyrets ansvar å si seg enig i hver potensielle endring før den implementeres. I et prosjekt der man ser for seg få endringer, kan det være rimelig å la denne myndigheten fortsatt ligge hos prosjektstyret. Men prosjekter kan være dynamiske miljø, der det for eksempel er sannsynlig at det er mange anmodninger om endringer i det første avtalte omfanget av prosjektet. Det kan også være nødvendig med teknisk kunnskap for å evaluere potensielle endringer

Prosjektstyret må beslutte, før prosjektet går videre fra prosessen oppstart av prosjektet, om det, før prosjektet går ut av prosessen initiere et prosjekt, ønsker å delegere noe av myndigheten til å godkjenne eller forkaste endringsanmodninger eller avvik fra spesifikasjonene. Denne delegerte autoriteten må skrives inn i de riktige rollebeskrivelsene. For prosjekter som er del av et program må programledelsen definere myndighetsnivået som prosjektstyret skal ha når det gjelder å godkjenne endringer.

Prosjektleder og/eller personene med delegert prosjektsikringsansvar kan fungere som endringsansvarlig.

Innhold