PRINCE2 wiki
Kategorier

Styre produktleveranser

Hensikt

Hensikten med prosessen styre produktleveranser er å kontrollere koblingen mellom prosjektlederen og teamlederen/-lederne, ved å avtale kravene om akseptanse, utførelse og leveranse.

Teamleders rolle er å koordinere et arbeidsområde som vil levere én eller flere av prosjektproduktets komponenter. De kan være både interne og eksterne til kundens organisasjon.

Mål

Målet med prosessen styre produktleveranser er å sikre at:

 • arbeidet på produkter som er tildelt teamet, er autorisert og avtalt
 • teamledere, teammedlemmer og leverandører har klart for seg hva som skal produseres og hva som er forventet innsats, kostnad eller tidsrom
 • de planlagte produktene leveres som forventet og er innenfor toleransene
 • nøyaktig fremdriftsinformasjon gis til prosjektlederen så ofte som avtalt, for å sikre at forventningene styres

Sammenheng

Figur Hensikt gir en oversikt over prosessen styre produktleveranser.

Styre produktleveranser ser prosjektet fra teamleders perspektiv, mens prosessen kontrollere en fase ser det fra prosjektleders perspektiv

Teamlederen sikrer at produktene opprettes og leveres av teamet til prosjektet gjennom å:

 • godta og kontrollere autoriserte arbeidspakker fra prosjektlederen
 • sørge for at grensesnittene som er identifisert i arbeidspakkene, opprettholdes
 • opprette en teamplan for arbeidspakker som blir tilordnet (der dette kan gjøres i parallell med at prosjektleder lager faseplanen for ledelsesfasen)
 • sørge for at produktene utvikles i henhold til eventuelle utviklingsmetoder som er spesifisert i arbeidspakken
 • vise at hvert produkt tilfredsstiller sine kvalitetskriterier gjennom kvalitetsmetodene som er spesifisert i produktbeskrivelsen – dette kan inkludere bruk av PRINCE2 kvalitetsgjennomgangsteknikk
 • innhente godkjenning for ferdigstilte produkter fra den myndigheten som er utpekt i produktbeskrivelsen
 • levere produktene til prosjektlederen i henhold til prosedyrene som er spesifisert i arbeidspakken

Hvis prosjektet bruker eksterne leverandører som ikke bruker PRINCE2, gir prosessen styre produktleveranser en beskrivelse av det nødvendige grensesnittet mellom teamlederen og PRINCE2-metoden som blir brukt av prosjektlederen i prosjektet. Arbeidspakken kan være en del av en kontraktsfestet avtale. Derfor kan formaliteten i en teamplan variere fra ganske enkelt å hekte en tidsplan på en arbeidspakke til at det lages en fullt utbygd plan som presenteres på en lignende måte som en faseplan.

Innhold