PRINCE2 wiki
Kategorier

Prosjekteier

Selv om prosjektstyret er kollektiv utfører for prosjektet, er prosjekteier (støttet av seniorbrukerne og seniorleverandørene) til slutt hovedansvarlig for at prosjektet er vellykket og er den viktigste beslutningstakeren. Prosjektstyret er ikke et demokrati kontrollert ved avstemming.

Prosjekteiers rolle er å sikre at prosjektet gjennom hele perioden er fokusert på å nå målene og levere et produkt som vil oppnå de prognoserte gevinstene. Prosjekteier må sikre at prosjektet gir verdi for pengene, sikre en kostnadsbevisst tilnærming til prosjektet og balansere kravene fra virksomheten, brukerne og leverandørene.

Prosjekteier utnevnes av virksomheten, programmet eller kunden under prosessen oppstart av prosjektet før prosjektet. Rollen som prosjekteier er lagt til en person, slik at prosjektet har ett enkelt ansvarspunkt. Prosjekteier vil dermed være utfører for å utforme og utnevne resten av prosjektledelsesteamet, inklusive de andre medlemmene i prosjektstyret. Hvis prosjektet er en del av et program, kan virksomheten, programmet eller kunden utnevne noen eller alle medlemmene i prosjektstyret.

Prosjekteieren sikrer finansiering av prosjektet, og utfører verifikasjon av business casen og kontinuerlig forretningsmessig forankring av prosjektet.

Innhold