PRINCE2 wiki
Kategorier

Prosjektleder

Prosjektlederen har ansvar for daglig ledelse av prosjektet. Denne personen har myndighet til å kjøre prosjektet på prosjektstyrets vegne innenfor begrensninger som prosjektstyret har satt opp. Prosjektlederrollen kan ikke deles.

Prosjektlederen vil vanligvis komme fra virksomhet-, program- eller kundeorganisasjonen, men det kan være prosjekter der prosjektlederen kommer fra leverandøren. Se Prosjekter i kommersielle miljøer for mer informasjon om rollen i forbindelse med forholdet mellom kunde og leverandør.

Prosjektlederen er den som utfører arbeidet i alle PRINCE2-prosesser unntatt prosessen eierstyring av prosjektet og utnevning av prosjekteier og prosjektleder i oppstart av prosjektet før prosjektet. Prosjektlederen delegerer også ansvaret for prosessen styre produktleveranser til teamleder(e).

Prosjektleder styrer teamledere og prosjektstøtte, og er den som utfører kontakten med prosjektsikring og prosjektstyret. I prosjekter der det ikke er utnevnt en enkeltperson i teamlederrollen, er prosjektleder den som utfører styring av arbeidet direkte med medlemmene i teamet som er involvert. I prosjekter uten separat prosjektstøtterolle faller støtteoppgavene også på prosjektleder, men de kan deles med teammedlemmer.

Innhold