PRINCE2 wiki
Kategorier

Prosjektsikring

Prosjektstyret er utfører, gjennom sin prosjektsikringsrolle, for å overvåke alle sider av prosjektets ytelse og produkter uavhengig av prosjektleder.

Medlemmene i prosjektstyret er utfører for sidene av prosjektsikringsrollen som ligger til deres respektive ansvarsområder (forretning, bruker eller leverandør). Hvis de har tilstrekkelig med tid, og passende nivå av ferdighet og kunnskap, kan de utføre sine egne prosjektsikringsoppgaver eller de kan utnevne andre personer med ansvar for å utøve disse

Prosjektstyret kan også gjøre bruk av andre medlemmer i virksomhet-, program- eller kundeorganisasjonen for spesifikke prosjektsikringsroller, slik som å utnevne virksomhetens kvalitetssjef til å overvåke prosjektets kvalitetssider. Prosjektstyrets medlemmer er hovedansvarlige for prosjektsikringshandlinger innenfor deres interesseområde selv om de delegerer disse til andre.

Prosjektsikring er imidlertid ikke bare en uavhengig kontroll. Personer som er involvert i prosjektsikring er også utførere for å støtte prosjektleder, gjennom å gi råd og veiledning om saker slik som bruk av virksomhetsstandarder eller riktige medarbeidere som skal involveres i forskjellige sider av prosjektet, (f.eks. kvalitetsinspeksjoner eller -gjennomganger).

Når prosjektsikringsoppgaver deles mellom medlemmer i prosjektstyret og andre personer, er det viktig å klargjøre hver persons ansvar. Alle som utnevnes til en prosjektsikringsrolle rapporterer til prosjektstyremedlemmet som følger med det relevante interesseområdet, og disse må være uavhengig av prosjektleder. Prosjektstyret bør ikke tildele prosjektleder eller prosjektstøtten noen prosjektsikringsroller.

Som en del av sin funksjon å overvåke alle sider av prosjektets ytelse og produkter uavhengig av prosjektlederen, bør prosjektsikring være involvert i alle PRINCE2 prosessene.

Innhold