PRINCE2 wiki
Kategorier

Prosjektstyre

Alle PRINCE2-prosjekter må ha et prosjektstyre. Prosjektstyret har myndighet og ansvar for prosjektet innenfor instruksene (som til å begynne med ligger i prosjektmandatet) som angis av virksomheten, programmet eller kunden.

Rollene og ansvaret til prosjektstyret er beskrevet i vedlegg C, avsnitt C.1. Disse inkluderer:

  • å være hovedansvarlig overfor forretnings-, bruker- og leverandørinteressene for utfallet av prosjektet
  • å gi enhetlig rettledning til prosjektet
  • å delegere ved hjelp av PRINCE2s organisasjonsstruktur og styring som er konstruert for dette formålet
  • å lette integreringen av prosjektledelsesteamet med de funksjonelle enhetene i en deltakende virksomhet-, program- eller kundeorganisasjon
  • å skaffe ressursene og autorisere nødvendige midler for at prosjektet kan fullføres på en vellykket måte
  • å sikre effektiv beslutningstaking
  • å gi synlig og vedvarende støtte til prosjektlederen
  • å sikre effektiv kommunikasjon både innenfor prosjektteamet og med eksterne interessenter

PRINCE2 krever at prosjektstyret alltid representerer forretnings-, bruker- og leverandørinteresser. Dette gjøres vanligvis via prosjekteier, seniorbruker og seniorleverandør, men PRINCE2 krever ikke at alle prosjektstyrer består av 3 personer. I mindre/enklere prosjekter kan enkelte av disse rollene kombineres.

Innhold