PRINCE2 wiki
Kategorier

Seniorbruker

Seniorbrukeren er den som utfører spesifisering av behovene for de som vil bruke prosjektproduktene (herunder drifts- og vedlikeholdstjenester), for kontakt mellom brukerne og prosjektledelsesteamet og for å følge med på at løsningen vil tilfredsstille behovene deres innenfor business case-begrensningene når det gjelder kvalitet, funksjonalitet og enkelhet i bruk.

Rollen representerer interessen til alle de som vil bruke prosjektprodukter, de som produktet vil oppnå et mål for, eller de som vil bruke produktene for å levere gevinster. Rollen som seniorbruker aktiverer brukerressurser og overvåker produktene i henhold til kravene. For å opprettholde en effektiv kommunikasjon bør ikke rollen deles mellom for mange personer.

Seniorbrukeren spesifiserer gevinstene og holdes ansvarlig for å bevise for virksomheten, programmert eller kunden at de prognoserte gevinstene som var grunnlaget for prosjektgodkjenningen, faktisk ble realisert. Dette betyr mest sannsynlig en involvering ut over prosjektets levetid.

Om nødvendig kan mer enn en person være nødvendig for å representere brukerne.

Innhold