PRINCE2 wiki
Kategorier

Veiledning for effektiv fremdriftsstyring

Tilpasning til virksomhetens styringsstrukturprosesser

Et utgangspunkt for alle prosjekter i en organisasjon vil være å identifisere tidsplanen for styringsstrukturen til virksomheten, programmet eller kunden som prosjektet krever beslutninger eller myndighet fra. Det anbefales vanligvis å utforme prosjektets kontrollprosesser for å innrette dem etter tidsplanene til virksomheten, programmet eller kunden.

Program- og porteføljekontroller

Hvis prosjektet er en del av et program eller en portefølje, så vil programmet eller porteføljen vanligvis bestemme fremdriftskontrollene for prosjektet. Dette vil vanligvis omfatte å definere felles kontroller, prosesser, toleranser og tidsplaner.

Leveransetilnærming for prosjektet

Det er viktig at tilnærmingen til fremdriftsstyring fungerer med, og støtter, prosjektets valgte leveransetilnærming i stedet for mot den. I en smidig tilnærming vil det for eksempel vanligvis være bedre å fokusere på å spore i hvor stor grad kravene leveres, i motsetning til overskridelser for tid og kostnader siden toleranser er fastsatt i henhold til dette. I en smidig tilnærming er den hyppige leveransen av produkter som oppfyller deres akseptanse/kvalitetskriterier en primær kilde til fremdriftsinformasjon og danner grunnlaget for prognosene for fremtidig fremdrift.

 

Innhold